Sakky: oppilaitosmarkkinointia monikanavaisesti

Crealabilla on mittava kokemus ja osaaminen oppilaitosmarkkinoinnissa. Olemme suunnitelleet muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Savon ammatti- ja aikuisopiston markkinointiviestintää kokonaisvaltaisesti monta vuotta. Näkyvin osa markkinointia ovat olleet opiskelijarekrytointiin tähtäävät hakukampanjat niin nuorille kuin aikuisillekin.