Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 9.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Mainos- ja digitoimisto Crealab Oy
Viestikatu 3 Pl 2000 
706010 Kuopio

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö/tietosuojavastaava
Olli Ljokkoi
Puh. 040 583 5518
Sähköposti: etunimi.sukunimi@crealab.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietorekisteriin tallennetaan vain henkilön itsensä yhteydenottolomakkeeseen tallentamia tietoja. Tietoja käsitellään yhteydenottoon ja tarjousten tekemiseen.
 

4. Rekisteriin kerättävät tiedot
Kaikki rekisteriin kerättävät tiedot tulevat henkilön itsensä täyttämästä lomakkeesta. Lomakkeessa kysyttävät tiedot:
Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Vapaa viesti

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta internetin kautta
• evästeiden avulla

6. Henkilötietorekisterin sisältämien tietojen luovutus
Henkilötietorekisterin tietoja käytetään vain omiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

7. Evästeiden käyttö
Keräämme sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden avulla (Google Analytics). Keräämme tietoja sivuston kävijämäärien laskemiseksi sekä sivuston kehittämistä varten. Halutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä em. tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Mainos- ja digitoimisto Crealab Oy, Viestikatu 3 (Pl 2000), 706010 Kuopio.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi sähköpostiosoitteeseen:
olli.ljokkoi(at)crealab.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kieltoasiaa koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen Mainos- ja digitoimisto Crealab Oy, Viestikatu 3 (Pl 2000), 706010 Kuopio.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla asemansa puolesta on oikeus käsitellä tietoja.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin ja käyttäjäoikeuksin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella suojatussa paikassa. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

11. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin yhteyden ottamisen ja mahdollisen tarjouksen tekemisen kannalta on tarpeen, kuitenkin enimmillään 12 kk.

Asiakassuhteen syntyessä henkilön tiedot siirretään pysyvämpään asiakasrekisteriin, joka on voimassa koko asiakassuhteen ajan.